Frifors önskar dig varmt välkommen!

Hej och välkommen till Frifors!

Vi är ett litet friskvårdsföretag som stödjer människors medfödda fullkomlighet. Dagens konsumtionsbaserade samhälle försöker övertyga oss om att lycka och tillfredsställelse endast kan uppnås genom ackumulerande av världsliga ägodelar och upplevelser. Konsekvenserna av en sådan övertygelse är ofta ett oändligt strävande efter någonting som ständigt verkar utom räckhåll, med känslor av separation, misslyckande och oförmåga som följd. Äkta frihet och fullkomlighet kan aldrig köpas för pengar, utan det finns alltid i kärnan av alla människor.

När vi vänder oss inåt och öppnar upp för det som redan är helt och friskt, möjliggörs en avslappnande och naturlig förening med allting i livet. Den här grundläggande livskraften har kapacitet att läka gamla sår som vi har lagrat och burit med oss under åren. Stagnationen av onödig förtvivlan och lidande kan förvandlas till insikten om oss själva som de unika och kraftfulla människor vi egentligen är och alltid har varit. På så viss återskapar vi möjligheten att knyta an till kontakten med vår intuitiva vetskap om hur vi kan ta hand om oss själva, varandra och planeten på ett hälsosamt, kreativt och kärleksfullt sätt.

 
 

Frifors © Copyright 2009, All Rights Reserved

Made by AKdesign