Frifors Friskvård

Bekräftelsebehov och utmattning

Vi lever in en extremt krävande värld som dagligen utmanar vår känslighet och rättighet att få vara som vi är. Vi är lättfångade av andras idéer om rätt och fel och om hur vi helst borde vara, med följden att vi avvisar vår egen sanning. Längtan efter samhörighet och kärlek gör att vi lätt glider in på bekräftelsebehovets bana.

Vårt behov av andras gillande leder till en förvrängning av den som vi egentligen är. Vi tappar kontakten med vår egen kärna och blir mer och mer styrd av en växande stress. Trots våra ansträngningar är vi aldrig bra nog och hinner inte återhämta oss. När vi har stångats med oss själva och omvärlden tillräckligt länge börjar utmattning visa sig.

Det finns redskap vi kan lära oss som gör det lättare att förhålla oss till våra tankar, andra människors behov och önskningar samt världen som vi lever i. En bra start kan vara att omfamna ännu mer vår egen unikhet och acceptera verkligheten som den är just nu.
 

En session tar ca 90 minuter.