Frifors Friskvård

Förhållningssätt till tankar och känslor

För de allra flesta människor är tankar och känslor något som tenderar att sluka väldigt mycket tid och energi, och kan även orsaka mycket smärta och lidande. Min egen erfarenhet har visat hur lönlöst det är att försöka styra och ställa över vilka tankar och känslor som får lov att finnas inombords. Den räddande resursen som vi ändå verkar ha är förmågan att välja över vårt förhållningssätt till de tankar och känslor som ändå uppstår. På så vis kan vi skapa ett friskt och befriande sätt att hantera det som sker inom oss.

En session tar ca 90 minuter.