Frifors Friskvård

Leva som en hel människa

Att leva som en hel människa betyder att omfamna allt som ingår i livet…det som lever och det som dör, smärta och glädje, vad vi gillar och ogillar, osv. När vi slutar strida mot en verklighet som inte går att styra över kommer vi närmare den kraften som behövs för att leda oss framåt på ett livsbejakande sätt.

Under livsresans gång har jag upptäckt två grundstenar i helhet. Det första är en kompromisslös tillåtelse att få vara precis som vi är…med alla känslor, tankar och upplevelser som hör till. Samma sak gäller andra människor och omvärlden, att tillåta allt och alla att få vara som de är. Det är från denna plattformen som vi kan bemöta de utmaningar och svårigheter som kommer vår väg.

Den andra grundstenen är en kultivering av kontakten med den delen i oss som ser och lägger märke till allt, medvetenheten som alltid kvarstår medan alla slags upplevelser ständigt kommer och går. Denna kontakt gör att vi som personer kan känna oss omfamnade av någonting som är mycket större än vad vår hjärna förmår att föreställa sig. Vi blir både det som håller oss och den som är hållen. Här visar sig den livskraft och inre vägledning som behövs för att kunna röra oss tryggt framåt i en värld full av både ljus och mörker. Vi blir inte längre den som saker och ting händer till, snarare det som precis allt får plats in i.

En session tar ca 90 minuter.