Frifors Friskvård

Mindfulness

Mindfulness betyder att vara närvarande i nuet. Det är den medvetenheten som ser och lägger märke till allt som händer, både inuti och runtom oss. Mindfulness erbjuder perspektiv och värdefull vägledning om hur vi kan bäst röra oss framåt i alla situationer. Motsatsen till mindfulness är identifikationen med upplevelser… alltså tankar, känslor och händelser. Alla vet nog hur lätt det är att hamna i en inskränkt bubbla där vi känner oss isolerade och maktlösa.

Varje ögonblick som vi lyckas stanna upp skapas en ny möjlighet att knytas an till mindfulness. Det är i nuets närvaro som vi hittar den klarheten och kraften som behövs för att komma tillfreds med oss själva, varandra och omvärlden. Mindfulness tillåter allting som ingår i livet att vara precis som det är och erbjuder oss ett avslappnat förhållningssätt att bemöta livets svårigheter och utmaningar.

En session tar ca. 90 minuter