Frifors Friskvård

Sessioner

Sessioner med Nina eller Tim är avsedda som en påminnelse om det viktiga i livet. De är en inbjudan att släppa fram och falla in i det som ligger under ytan, det som förenar oss och som vi alla har i gemenskap. Kalla det vad du vill…Kärlek, Närvaro, Gud eller helt enkelt Livet. Sessionerna erbjuder näring och stöd till vår naturliga inneboende kraft, som förankrar oss ännu djupare i livets mysterium.

Dessa sessioner erbjuder Nina:

Frigörande Andning
Voice Dialogue

Dessa sessioner erbjuder Tim:
(en session kan inkludera en kombination av dessa ämnen eller något helt annat som är aktuellt just för dig)

Mindfulness
Relationer
Förhållningssätt till tankar och känslor
Bekräftelsebehov och utmattning
Stress och ångesthantering
Leva som en hel människa

Ordinarie priset för sessioner (ca 90 minuter) är 600 kr, flexbetalning finns från 300 kr.