Frifors Friskvård

Stress och ångesthantering

Stress och ångesthantering går ut på att tillåta våra inre upplevelser. Med bl.a hjälp av andningen lär vi oss att flytta fokus från känslor och tankar som uppstår inombords till det som allt uppstår i (medvetenhet). Vi är inte separerade från det som händer samtidigt som vi alltid är så mycket mer än själva händelsen.

Stress är oftast en följd av en förvrängd föreställning som påstår att ju mer vi presterar desto mer värdefulla är vi som människor. Ångest är oftast baserad på en idé att det inte är okej att vara precis som vi är, i en värld som ser ut som den gör. Bakom bägge dessa känslor ligger den livskraft som de flesta av oss längtar efter mest.

En session tar ca 90 minuter.