Frifors Friskvård

Tim

 

I många år har mitt största intresse i livet varit en passionerad utforskning av min potential som människa. Jag har velat veta vad det betyder att leva fullt ut som en hel människa. Min resa har lett mig fram till två grundstenar. Det första är en kompromisslös tillåtelse att få vara precis som jag är…med alla känslor, tankar och upplevelser som hör till. Samma sak gäller andra människor och omvärlden, att låta allt och alla få vara som de är…att inte strida emot verkligheten med en idé att den borde vara på något annat vis än den redan är.

Den andra grundstenen är en kultivering av kontakten med den delen i mig som ser och lägger märke till allt, medvetenheten som alltid kvarstår medan alla slags upplevelser ständigt kommer och går. Denna kontakt gör att jag som person känner mig omfamnad av någonting som är mycket större än vad min hjärna förmår att föreställa. Jag blir både det som håller mig och den som är hållen. Här visar sig den livskraften och inre vägledning som krävs för att kunna röra mig tryggt framåt i en värld full av både ljus och mörker. Jag blir inte längre den som saker och ting händer till, snarare det som precis allt får plats in i.
Jag är så oerhört tacksamt för allt som livet har visat mig!

Genom att erbjuda enskilda sessioner, grupper och workshops har jag hittat ett mycket tillfredsställande sätt att dela med mig av de insikter och gåvor som livet har gett mig. Jag tycker mycket om möten med andra där vi kan på ett äkta och ärligt sätt utforska hur det är att vara och utvecklas som människa. Jag anser att min huvudstyrka är tilliten till en oförutsägbar närvaro som kreativt och utan ansträngning guidar den terapeutiska processen.

 

I mitt arbete med människor använder jag mig av ett antal olika verktyg som jag har samlat på mig under åren. Jag har en fil. kand. i Beteende-vetenskap, genomgått en utbildning i “Counseling From The Heart” med Rahasya Kraft, samt i “Non-dual Therapy” med Nukunu Larsen. Jag är även en certifierad Journey Practitioner av Brandon Bays. Under årens lopp har jag läst och lyssnat till många fantastiska lärare som har delat med sig av samma huvudbudskap…att det som vi söker redan finns inom oss…det gäller bara att skala bort alla lögner och missförstånd så att sanningen om vem vi egentligen är kan träda fram och leva oss!
Året ut 2017 erbjuder jag rabatterade sessioner för endast 300 kr… Välkommen!

I 35 år har jag skött om en stor trädgårdsodling hemma på gården. Samspelet med den har lärt mig det mesta om livets kretslopp!

ingången
the entrance