Frifors Friskvård

Voice Dialogue

Voice Dialogue är en terapeutisk metod där du genom samtal blir mer medveten om dig själv och de ibland motstridiga sidorna inombords. Det finns många olika delpersonligheter inom oss som t.ex den inre pådrivaren som tror att ju mer som görs desto bättre är vi, vilket i längden leder till att vi kör över vår sårbarhet och behov av vila och återhämtning. Andra spännande områden att utforska är polariteter som det feminina/maskulina, relationer, starka drömmar och svåra beslut.

På ett respektfullt sätt vägleder jag dig att låta olika delar av din inre värld få komma till tals. Du får möjlighet att stärka det medvetna i dig som ser helheten, fri från värderingar och dömande. Från den här platsen kan du arbeta med olika livsmönster på ett kreativt sätt och tillåta bortträngda sidor och längtan att få komma fram. Detta frigör den energi som annars är upptagen med att hålla tillbaka det vi är rädda för eller inte tycker om.

Utgångsläget i en session är att svaren redan finns inom oss.
Voice Diaglogue är något för dig som är nyfiken på att öka tilliten till din egen rytm, riktning och kraft.
Metoden grundades 1972 av Hal och Sidra Stone http://delos-inc.com

En session tar 60-90 minuter.